Organizing Committee

General Chairs

Bao Peng
Shenzhen Institute of Information Technology, China

Technical Program Committee Chair

Mingxiang Guan
Shenzhen Institute of Information Technology, China

Advisory TPC Chair

Jingdan Zhang
Shenzhen Institute of Information Technology, China

Web Chair

Yousheng Chen
Shenzhen Institute of Information Technology, China

Publicity and Social Media Chair

Zhenyu Na
Dalian Maritime University, China

Workshops Chair

Zichuan Yi
Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China, China

Sponsorship & Exhibits Chair

Le Wang
Shenzhen Institute of Information Technology, China

Publications Chair

Bao Peng
Shenzhen Institute of Information Technology, China

Posters and PhD Track Chair

Xianming Xie
Guangxi University of Science and Technology, China

Local Chair

Le Wang
Shenzhen Institute of Information Technology, China